Michał Rodak

Adept prawa oraz innych kierunków

Związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Współpracuje z Kancelarią zwłaszcza w zakresie obsługi bieżącej spraw kancelarii. Jego praktyka skupia się zwłaszcza w obszarach prawa karnego z naciskiem na zagadnienia prawa do obrony. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Pozostali członkowie zespołu

Jan Kokot

Adwokat, właściciel Kancelarii

Specjalista z zakresu postępowania sądowego – zwłaszcza w zakresie sądowych postępowań cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych.

Kinga Grabiec

Prawnik Praktyk

Sądowe prawo cywilne, karne i rodzinne, a także prawo gospodarcze i administracyjne. Procedury rejestracyjne spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz wspieranie przedsiębiorców.

Marek Mandela

Prawnik Praktyk

Prawo sądowe - z naciskiem na prawo karne i karne wykonawcze. Rozprawy sądowe oraz opracowywania strategii przed procesowej.

Anna Sobolewska

Prawnik Praktyk

Główny zakres działania to sądowe prawo cywilne, karne, gospodarcze oraz karne-wykonawcze.

Kaja Seń

Prawnik Praktyk

Jej praktyka skupia się zwłaszcza w obszarach prawa cywilnego z naciskiem na zagadnienia prawa rodzinnego.

Magda Kuźma

Adeptka prawa

Współpracuje z Kancelarią zwłaszcza w zakresie projektowania pism procesowych, obsługi bieżącej spraw kancelarii.

Michał Rodak

Adept prawa oraz innych kierunków

Jego praktyka skupia się zwłaszcza w obszarach prawa cywilnego, administracyjnego.

Przemek Wilk

Adept prawa oraz prawa kanonicznego

Jego praktyka skupia się zwłaszcza w obszarach prawa karnego z naciskiem na zagadnienia prawa do obrony.