Kancelaria Adwokacka zajmuje się obsługą prawną Klientów indywidualnych, a także osób prawnych i podmiotów gospodarczych

OBSLUGA POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

W kontekście sądowych procesów cywilnych i karnych nasza Kancelaria Adwokacka zawsze zmierza do zastosowania wyłącznie dedykowanych, specjalistycznych rozwiązań prawnych.
Na przestrzeni tak wielu lat funkcjonowania opracowaliśmy nowoczesne i profesjonalne koncepcje skutecznej realizacji strategii procesowych. Konkretyzacja powyższego następuje zwłaszcza w prowadzonych przez nas setkach procesów, gdzie przedmiotem sporu są w sprawach cywilnych nieruchomości, przedsiębiorstwa, odszkodowania, realizacje umów, rozliczenia związane ze zniesieniem współwłasności w kontekście transakcji handlowej, dziedziczenia lub konfliktu dotychczasowych współwłaścicieli a z kolei w sprawach karnych: wina oskarżonego, kara, sposób wykonywania kary i środków karnych. Mimo wielości prowadzonych spraw , każdą traktujemy absolutnie indywidualnie i wyjątkowo, przydając zarówno każdorazowo koordynatora dla poszczególnej sprawy (pozostającego w ciągłym kontakcie z klientem), a także nadając każdej sprawie specjalnie przegotowaną linię strategii procesowej i komplet rozwiązań (opracowany – gdy wymaga tego charakter spawy – nie przez jednego, a przez zespół profesjonalnych prawników).

W odniesieniu do procesów o zapłatę, o ustalenie sytuacji prawnej, wyegzekwowanie rzeczy lub praw – przyświeca nam idea możliwie jak najbardziej kategorycznej formy działania jaką tylko dają nam ramy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Kancelaria odcina się od hołdowania koncepcji stereotypowego procesu cywilnego lub karnego znamiennego przewlekłością, zorientowaniem na wielość czynności bardziej niż na ich jakość – współczesny proces cywilny lub karny według wizji Kancelarii musi służyć szybkiemu i profesjonalnemu osiągnięciu konkretnych celów przez reprezentowaną stronę z wykorzystaniem jak najnowocześniejszych rozwiązań prawa procesowego.
W zakresie cywilnych sporów sądowych Kancelaria może reprezentować klienta zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym – przed wszystkimi instancjami Sądowymi: począwszy od wydziałów Sądów Rejonowych w całym kraju, na Izbach Sądu Najwyższego skończywszy.
Profesjonalne wsparcie prawne wykonywane prze Kancelarię w wypadku zlecenia prowadzenia cywilnej i karnej sprawy sądowej ma charakter kompleksowy. Specjalistyczne rozwiązania prawne stosowane są począwszy od wniesienia pism inicjujących proces, poprzez złożenie kolejnych tzw. pism przygotowawczych, kończąc na sednie aktywności procesowej, jaką jest osobiste wsparcie na rozprawie na Sali Sądowej przez adwokata posiadającego pełne uprawnienia do występowania przed Sądami w każdej instancji.

Obsługa sporów gospodarczych

Zgodnie z konsekwentnie realizowaną wizją naszej Kancelarii Adwokackiej, obsługa sporów gospodarczych winna być znamienna bezwzględną profesjonalizacją wszystkich etapów postępowania w połączniu z maksymalną kategorycznością działań – w sporze o charakterze gospodarczym bowiem, nie ma żadnych obszarów, w których można pozwolić sobie na jakiekolwiek nieprzemyślane posunięcia, półśrodki, zaniechania zasadom najwyżej staranności.
W świetle właśnie m.in. powyższych spostrzeżeń Kancelaria niezwykle fachowo podchodzi do udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym – rozumiemy cele przedsiębiorstw oscylujące zawsze wokół osiągnięć wymiernych ekonomicznie. Precyzyjnie dobierając rozwiązania prawne właśnie dla danego przedsiębiorcy, każdorazowo optymalizujemy stosowaną strategię tak, aby sprzyjała ona właśnie gospodarczemu rozwojowi obsługiwanego podmiotu. W sprawach gospodarczych o wiele bardziej niż w innych kategoriach sporów znaczenie odgrywa czas i precyzja – nie ma miejsca na opóźnienia, czy zaimprowizowane rozwiązania, a każde uchybienie wywołać może uszczerbek w funkcjonowaniu bądź rozwoju przedsiębiorstwa.
Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło nam opracować takie konstrukcje postępowania, które współgrają z intencją przedsiębiorcy – uzyskaniem efektu gospodarczego szybko i w maksymalnym zakresie.
W tak nakreślonej koncepcji wspierania przez naszą Kancelarię przedsiębiorstw w sporach gospodarczych, zdobyliśmy ogromne doświadczenie odnosząc sukcesy w sprawach gdzie konflikt toczył się o wykonanie umowy, zapłatę, przedmiotem było przekształcenie przedsiębiorstwa, likwidacja, jego podział lub łączenie – tudzież rozliczenia z tym związane. Sukcesy odnoszone były także w kontekście sporu na tle wielopodmiotowo realizowanych inwestycji, kar umownych, zobowiązań z gwarancji, umów pomiędzy jednostkami wyspecjalizowanymi, sporów przedsiębiorców masowo dostarczających usługi, produkty, energię.
Zawsze w kontekście wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu, Kancelaria Adwokacka dokonuje powierzenia sprawy danego przedsiębiorstwa konkretnemu prawnikowi (bądź – w zależności od rodzaju i zakresu sprawy – zespołowi prawników) z takim przygotowaniem i doświadczeniem, które stanowi gwarancję profesjonalizmu – przy czym powierzenie takie zawsze poprzedzone jest wszechstronną analizą mającą na celu zapewnienie dedykowanego, profesjonalnego wsparcia prawnego, z objęciem dalszą trwałą koordynaturą adwokata .
W takim układzie obsługi przedsiębiorcy konkretne osoby w Kancelarii pozostają do dyspozycji danego przedsiębiorstwa –a wszystko to na wspólnej drodze do osiągniecia celu, jakim jest sukces gospodarczy przedsiębiorstwa, któremu kancelaria pozwoli jak najkorzystniej rozegrać spór sądowy.

Rzecz jasna eksperckie wsparcie całego zaplecza profesjonalistów Kancelarii przez cały czas – aż do definitywnego zakończenia sporu – jest zasobem, z którego oddelegowany prawnik (bądź ich zespół) dla dobra danej sprawy gospodarczej czerpie aż do osiągniecia pożądanego rezultatu. Na etapie niejako stanowiącym ukoronowanie sporu gospodarczego – na rozprawach przed Sądem Gospodarczym – Kancelaria działaniem doświadczonego adwokata zapewnia zastępstwo procesowe przedsiębiorcy w tym najbardziej newralgicznym etapie sporu, we wszystkich instancjach.

Sądownictwo administracyjne
Sądownictwo administracyjne jest obszarem, w którym szczegółowa wiedza i bogata praktyka z zakresu procedury sądowoadministracyjnej pozwala Kancelarii Adwokackiej na realizacje celów klienta w odniesieniu do decyzji administracyjnych wydawanych przez organy publiczne. To dzięki pełnemu przestrzeganiu reguł, zgodnie z którymi każdorazowo stosujemy rozwiązanie dedykowane dla konkretnego klienta i przedsięwzięcia oraz zważamy by działać szybko i efektywnie – zdobyliśmy powszechną opinie profesjonalistów bezwzględnie zmierzających poprzez specjalistyczne metody do celu.

Dzięki pełni uprawnień do kompleksowej reprezentacji klienta w zakresie spraw przed każdym z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych bądź Naczelnym Sądem Administracyjnym, zapewniamy profesjonalne zastępstwo począwszy od sporządzenia skarg na decyzję do WSA, poprzez stawiennictwo na rozprawach przed składem orzekającym danego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skończywszy na udzieleniu pełnego wsparcia w postepowaniu wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego – finalnie wiążącym się częstokroć z udziałem adwokata w rozprawie przed NSA w Warszawie, co dzięki ogromnemu doświadczeniu w tej materii sprzyjać będzie realizacji celów klienta.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Pomimo faktu, iż Kancelaria znana jest z bezwzględnie realizowanej na salach sądowych konkretnej strategii procesowej – to mimo wszystko nie jesteśmy obojętni wobec pragmatycznych koncepcji pozasądowego rozwiązywania sporów. Jeżeli rzeczywiście nie ma potrzeby sięgać po instrumenty związane z korzystaniem z agory sądowej, wówczas Kancelaria w sposób profesjonalny zapewni prowadzenie sporu w kierunku jego rozstrzygnięcia czy to poddając pod osąd sprawę podmiotom nie będącym Sądami Powszechnymi, a zajmującymi się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów (Sąd Arbitrażowy, Mediatorzy), czy też prowadząc jako Adwokaci negocjacje z przeciwnikiem bezpośrednio w Kancelarii.

Należy bowiem mieć na uwadze pewne niewątpliwe zalety alternatywnych metod rozwiązywania sporów jakimi są zwłaszcza szybkość postępowania oraz niezwykła elastyczność stosowanych metod. Także w kontekście wyegzekwowania zawartej ugody – wzmiankowane już wyżej podejście Kancelarii zmierzające do jak najbardziej kategorycznego realizowania praw klienta – winno wywołać satysfakcje ze skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Cele

Celem Kancelarii jest przede wszystkim świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem potrzeb naszych Klientów.
Współpraca z Klientem odbywa się w oparciu o warunki, które są każdorazowo ustalane w sposób zapewniający maksymalne uwzględnienie wszelkich indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta, a także specyfiki konkretnej sprawy. Ustalenie zatem warunków wykonania zlecenia jest przede wszystkim efektem negocjacji z klientem.
Kontakt z klientem oparty jest przed wszystkim na poufności oraz dostępności – Klient ma możliwość monitorowania powierzonych nam spraw. Nasze atuty to indywidualne podejście do potrzeb Klienta, otwartość, sumienność i profesjonalizm.

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH

 

Zgodnie z konsekwentnie realizowaną wizją naszej Kancelarii Adwokackiej, obsługa przedsiębiorstw i instytucji winna być znamienna bezwzględną profesjonalizacją wszystkich aspektów wsparcia – w obrocie o charakterze gospodarczym lub instytucjonalnym bowiem, nie ma żadnych obszarów, w których można pozwolić sobie na jakiekolwiek nieprzemyślane posunięcia, półśrodki, zaniechania zasadom najwyżej staranności.
W świetle właśnie m.in. powyższych spostrzeżeń Kancelaria niezwykle fachowo podchodzi do udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym i publicznym – rozumiemy cele przedsiębiorstw oscylujące zawsze wokół osiągnięć wymiernych ekonomicznie lub statutowo . Precyzyjnie dobierając rozwiązania prawne właśnie dla danego przedsiębiorcy, każdorazowo optymalizujemy stosowaną strategię tak, aby sprzyjała ona właśnie gospodarczemu rozwojowi obsługiwanego podmiotu. W sprawach gospodarczych o wiele bardziej niż w innych kategoriach sporów znaczenie odgrywa czas i precyzja – nie ma miejsca na opóźnienia, czy zaimprowizowane rozwiązania, a każde uchybienie wywołać może uszczerbek w funkcjonowaniu bądź rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji.
Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło nam opracować takie konstrukcje postępowania, które współgrają z intencją przedsiębiorcy – uzyskaniem efektu szybko i w maksymalnym zakresie.
W tak nakreślonej koncepcji wspierania przez naszą Kancelarię przedsiębiorstw w sporach gospodarczych, zdobyliśmy ogromne doświadczenie odnosząc sukcesy w sprawach gdzie konflikt toczył się o wykonanie umowy, zapłatę, przedmiotem było przekształcenie przedsiębiorstwa, likwidacja, jego podział lub łączenie – tudzież rozliczenia z tym związane. Sukcesy odnoszone były także w kontekście sporu na tle wielopodmiotowo realizowanych inwestycji, kar umownych, zobowiązań z gwarancji, umów pomiędzy jednostkami wyspecjalizowanymi, sporów przedsiębiorców masowo dostarczających usługi, produkty, energię.
Zawsze w kontekście wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu lub instytucji, Kancelaria Adwokacka dokonuje powierzenia sprawy danego przedsiębiorstwa konkretnemu prawnikowi (bądź – w zależności od rodzaju i zakresu sprawy – zespołowi prawników) z takim przygotowaniem i doświadczeniem, które stanowi gwarancję profesjonalizmu – przy czym powierzenie takie zawsze poprzedzone jest wszechstronną analizą mającą na celu zapewnienie dedykowanego, profesjonalnego wsparcia prawnego, z objęciem dalszą trwałą koordynaturą adwokata .
W takim układzie stałej obsługi obsługi konkretne osoby w Kancelarii pozostają do dyspozycji danego przedsiębiorstwa –a wszystko to na wspólnej drodze do osiągniecia celu, jakim jest sukces gospodarczy przedsiębiorstwa, któremu kancelaria pozwoli jak najkorzystniej rozegrać spór sądowy.

Rzecz jasna eksperckie wsparcie całego zaplecza profesjonalistów Kancelarii przez cały czas – aż do definitywnego zakończenia sporu – jest zasobem, z którego oddelegowany prawnik (bądź ich zespół) dla dobra danej sprawy czerpie aż do osiągniecia pożądanego rezultatu. Na etapie niejako stanowiącym ukoronowanie sporu gospodarczego – na rozprawach przed Sądem Gospodarczym – Kancelaria działaniem doświadczonego adwokata zapewnia zastępstwo procesowe przedsiębiorcy w tym najbardziej newralgicznym etapie sporu, we wszystkich instancjach.

TWORZENIE DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA PRZEDSIĘBIOSRTW i INSTYTUCJI

Eksperckie wsparcie całego zespołu profesjonalistów Kancelarii, trwające aż do osiągniecia pożądanego rezultatu, zapewnia rozwiązania zarówno przedsiębiorcom jak i podmiotom publicznym podczas podpisywania umów, kreowania stosunków zobowiązaniowych – zarówno jednorazowych, jak i długofalowych ramowych koncepcji umów prawnych. Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu nietypowych, dedykowanych umów – które swą elastycznością będą w stanie w najwyższym stopniu chronić interes klienta.
Na przestrzeni tak wielu lat funkcjonowania opracowaliśmy nowoczesne i profesjonalne koncepcje skutecznej realizacji celów, jakie przyświecać mają stronie umowy – nie tylko co do głównego jej celu, ale i w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia kwestii ubocznych (zabezpieczenie zapłaty, kary umowne, terminy, etc). Konkretyzacja powyższego następuje zwłaszcza w prowadzonych przez nas setkach pertraktacji, gdzie przedmiotem są nieruchomości, przedsiębiorstwa, rozliczenia, roszczenia z gwarancji lub z ubezpieczenia, przedsięwzięcia join venture, fuzje, oraz umowy generowane dla przedsiębiorców związanych z handlem, produkcją, leasingiem, umowami sektora finansów lub operatorów specjalistycznych, których odbiorcami jest rynek hurtowy.
W zakresie cywilnych aspektów tworzenia umów, Kancelaria reprezentuje klienta zarówno na etapie wstępnym, podczas pertraktacji, przy zawiązywaniu stosunku zobowiązaniowego – a wreszcie (np. gdy zaistnieje impas między kontrahentami) w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym – przed wszystkimi instancjami Sądowymi: począwszy od wydziałów Sądów Rejonowych w całym kraju, na Izbach Sądu Najwyższego skończywszy. Wówczas profesjonalne wsparcie prawne wykonywane prze Kancelarię w wypadku zlecenia prowadzenia cywilnej sprawy sądowej ma charakter kompleksowy. Specjalistyczne rozwiązania prawne stosowane są począwszy od wniesienia pism inicjujących proces, poprzez złożenie kolejnych tzw. pism przygotowawczych, kończąc na sednie aktywności procesowej, jaką jest osobiste wsparcie klienta na Sali Sądowej przez adwokata posiadającego pełne uprawnienia do występowania przed Sądami w każdej instancji.

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Zgodnie z konsekwentnie realizowaną wizją naszej Kancelarii Adwokackiej, obsługa sporów winna być znamienna bezwzględną profesjonalizacją wszystkich etapów postępowania w połączniu z maksymalną kategorycznością działań – w sporze o charakterze gospodarczym bowiem, nie ma żadnych obszarów, w których można pozwolić sobie na jakiekolwiek nieprzemyślane  posunięcia, półśrodki, zaniechania zasadom najwyżej staranności.

W świetle właśnie m.in. powyższych spostrzeżeń Kancelaria niezwykle fachowo podchodzi do udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym – rozumiemy cele przedsiębiorstw oscylujące zawsze wokół osiągnięć wymiernych ekonomicznie. Precyzyjnie dobierając rozwiązania prawne właśnie dla danego przedsiębiorcy, każdorazowo optymalizujemy stosowaną strategię tak, aby sprzyjała ona właśnie gospodarczemu rozwojowi obsługiwanego podmiotu. W sprawach gospodarczych  o wiele bardziej niż w innych kategoriach sporów znaczenie odgrywa czas i precyzja – nie ma miejsca na opóźnienia, czy zaimprowizowane rozwiązania, a każde uchybienie  wywołać może  uszczerbek w funkcjonowaniu bądź rozwoju przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło nam opracować takie konstrukcje postępowania, które współgrają z intencją przedsiębiorcy – uzyskaniem efektu gospodarczego szybko i w maksymalnym zakresie.

W tak nakreślonej koncepcji wspierania przez naszą Kancelarię przedsiębiorstw   w sporach gospodarczych, zdobyliśmy ogromne doświadczenie  odnosząc sukcesy w sprawach gdzie konflikt toczył się o wykonanie umowy, zapłatę, przedmiotem było przekształcenie przedsiębiorstwa, likwidacja, jego podział lub łączenie –  tudzież rozliczenia z tym związane. Sukcesy odnoszone były także w kontekście sporu na tle   wielopodmiotowo realizowanych inwestycji, kar umownych, zobowiązań z gwarancji, umów pomiędzy jednostkami wyspecjalizowanymi, sporów przedsiębiorców masowo dostarczających usługi, produkty, energię.

Zawsze w kontekście wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu, Kancelaria Adwokacka dokonuje  powierzenia sprawy danego przedsiębiorstwa konkretnemu prawnikowi (bądź – w zależności od rodzaju i zakresu sprawy –  zespołowi prawników) z takim przygotowaniem i  doświadczeniem, które stanowi gwarancję profesjonalizmu – przy czym powierzenie takie zawsze poprzedzone jest wszechstronną analizą  mającą na celu zapewnienie dedykowanego, profesjonalnego wsparcia prawnego, z objęciem dalszą trwałą koordynaturą adwokata .

W takim układzie obsługi przedsiębiorcy konkretne osoby w Kancelarii pozostają do dyspozycji danego przedsiębiorstwa –a wszystko to na wspólnej drodze do osiągniecia celu, jakim jest sukces gospodarczy przedsiębiorstwa, któremu kancelaria pozwoli jak najkorzystniej rozegrać spór sądowy.

 

Rzecz jasna eksperckie wsparcie całego zaplecza profesjonalistów Kancelarii przez cały czas – aż do definitywnego zakończenia sporu – jest zasobem, z którego oddelegowany prawnik (bądź ich zespół) dla dobra danej sprawy gospodarczej czerpie  aż do osiągniecia pożądanego rezultatu. Na etapie niejako stanowiącym ukoronowanie sporu gospodarczego  – na rozprawach przed Sądem Gospodarczym – Kancelaria  działaniem doświadczonego adwokata zapewnia zastępstwo procesowe przedsiębiorcy w tym najbardziej newralgicznym etapie sporu, we wszystkich instancjach.

 

 

Obsługa przedsiębiorstw to także w pełni profesjonalne i kompleksowe wsparcie w niektórych sprawach karnych gospodarczych i karnoskarbowych, związanych z VAT lub działaniem spółek. Kancelaria chroni interes klienta w kontekście procesowych aspektów takich zagadnień jak: wina oskarżonego, kara, sposób wykonywania kary i środków karnych (w tym kwestie apelacji, zażaleń, wniosków o dozór elektroniczny, odroczenie kary pozbawienia wolności). Oczywiście także na etapie postępowania przygotowawczego kancelaria kontroluje prawidłowość stosowania środków w postaci aresztowania, dozoru, poręczenia etc.

 

TWORZENIE DOKUMENTACJI PRAWNEJ

Eksperckie wsparcie całego zespołu  profesjonalistów Kancelarii, trwające aż do osiągniecia pożądanego rezultatu, zapewnia rozwiązania zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym   podczas podpisywania umów, kreowania stosunków zobowiązaniowych – zarówno jednorazowych, jak i długofalowych ramowych koncepcji umów prawnych.  Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu nietypowych, dedykowanych umów – które swą elastycznością będą w stanie w najwyższym stopniu chronić interes klienta.

Na przestrzeni tak wielu lat funkcjonowania opracowaliśmy nowoczesne i profesjonalne koncepcje skutecznej realizacji celów, jakie przyświecać mają stronie umowy – nie tylko co do głównego jej celu, ale i w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia kwestii ubocznych  (zabezpieczenie zapłaty, kary umowne, terminy, etc).  Konkretyzacja powyższego następuje  zwłaszcza w prowadzonych przez nas setkach pertraktacji, gdzie przedmiotem są nieruchomości, przedsiębiorstwa, rozliczenia, roszczenia z gwarancji lub z ubezpieczenia, przedsięwzięcia join venture, fuzje, oraz umowy generowane dla przedsiębiorców związanych z handlem, produkcją, leasingiem, umowami sektora finansów lub operatorów specjalistycznych, których odbiorcami jest rynek hurtowy.

W zakresie cywilnych aspektów tworzenia umów, Kancelaria   reprezentuje  klienta zarówno na etapie wstępnym, podczas pertraktacji, przy zawiązywaniu stosunku zobowiązaniowego – a wreszcie (np. gdy zaistnieje impas między kontrahentami) w postępowaniu  przedsądowym jak i sądowym – przed wszystkimi instancjami Sądowymi:  począwszy od wydziałów Sądów Rejonowych w całym kraju, na Izbach Sądu Najwyższego skończywszy. Wówczas profesjonalne wsparcie prawne wykonywane prze Kancelarię w wypadku zlecenia prowadzenia cywilnej sprawy sądowej  ma charakter kompleksowy. Specjalistyczne rozwiązania prawne stosowane są począwszy od wniesienia pism inicjujących proces, poprzez  złożenie kolejnych tzw. pism przygotowawczych, kończąc na sednie aktywności procesowej, jaką jest osobiste wsparcie klienta na Sali Sądowej przez adwokata posiadającego pełne uprawnienia do występowania przed Sądami w każdej instancji.

Zgodnie z konsekwentnie realizowaną wizją naszej Kancelarii Adwokackiej, obsługa przedsiębiorstw i instytucji winna być znamienna bezwzględną profesjonalizacją wszystkich aspektów wsparcia – w obrocie o charakterze gospodarczym lub instytucjonalnym bowiem, nie ma żadnych obszarów, w których można pozwolić sobie na jakiekolwiek nieprzemyślane posunięcia, półśrodki, zaniechania zasadom najwyżej staranności.
W świetle właśnie m.in. powyższych spostrzeżeń Kancelaria niezwykle fachowo podchodzi do udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym i publicznym – rozumiemy cele przedsiębiorstw oscylujące zawsze wokół osiągnięć wymiernych ekonomicznie lub statutowo . Precyzyjnie dobierając rozwiązania prawne właśnie dla danego przedsiębiorcy, każdorazowo optymalizujemy stosowaną strategię tak, aby sprzyjała ona właśnie gospodarczemu rozwojowi obsługiwanego podmiotu. W sprawach gospodarczych o wiele bardziej niż w innych kategoriach sporów znaczenie odgrywa czas i precyzja – nie ma miejsca na opóźnienia, czy zaimprowizowane rozwiązania, a każde uchybienie wywołać może uszczerbek w funkcjonowaniu bądź rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji.

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło nam opracować takie konstrukcje postępowania, które współgrają z intencją przedsiębiorcy – uzyskaniem efektu szybko i w maksymalnym zakresie.
W tak nakreślonej koncepcji wspierania przez naszą Kancelarię przedsiębiorstw w sporach gospodarczych, zdobyliśmy ogromne doświadczenie odnosząc sukcesy w sprawach gdzie konflikt toczył się o wykonanie umowy, zapłatę, przedmiotem było przekształcenie przedsiębiorstwa, likwidacja, jego podział lub łączenie – tudzież rozliczenia z tym związane. Sukcesy odnoszone były także w kontekście sporu na tle wielopodmiotowo realizowanych inwestycji, kar umownych, zobowiązań z gwarancji, umów pomiędzy jednostkami wyspecjalizowanymi, sporów przedsiębiorców masowo dostarczających usługi, produkty, energię.

Zawsze w kontekście wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu lub instytucji, Kancelaria Adwokacka dokonuje powierzenia sprawy danego przedsiębiorstwa konkretnemu prawnikowi (bądź – w zależności od rodzaju i zakresu sprawy – zespołowi prawników) z takim przygotowaniem i doświadczeniem, które stanowi gwarancję profesjonalizmu – przy czym powierzenie takie zawsze poprzedzone jest wszechstronną analizą mającą na celu zapewnienie dedykowanego, profesjonalnego wsparcia prawnego, z objęciem dalszą trwałą koordynaturą adwokata .
W takim układzie stałej obsługi obsługi konkretne osoby w Kancelarii pozostają do dyspozycji danego przedsiębiorstwa –a wszystko to na wspólnej drodze do osiągniecia celu, jakim jest sukces gospodarczy przedsiębiorstwa, któremu kancelaria pozwoli jak najkorzystniej rozegrać spór sądowy.

Rzecz jasna eksperckie wsparcie całego zaplecza profesjonalistów Kancelarii przez cały czas – aż do definitywnego zakończenia sporu – jest zasobem, z którego oddelegowany prawnik (bądź ich zespół) dla dobra danej sprawy czerpie aż do osiągniecia pożądanego rezultatu. Na etapie niejako stanowiącym ukoronowanie sporu gospodarczego – na rozprawach przed Sądem Gospodarczym – Kancelaria działaniem doświadczonego adwokata zapewnia zastępstwo procesowe przedsiębiorcy w tym najbardziej newralgicznym etapie sporu, we wszystkich instancjach.

TWORZENIE DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA PRZEDSIĘBIOSRTW i INSTYTUCJI

Eksperckie wsparcie całego zespołu profesjonalistów Kancelarii, trwające aż do osiągniecia pożądanego rezultatu, zapewnia rozwiązania zarówno przedsiębiorcom jak i podmiotom publicznym podczas podpisywania umów, kreowania stosunków zobowiązaniowych – zarówno jednorazowych, jak i długofalowych ramowych koncepcji umów prawnych. Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu nietypowych, dedykowanych umów – które swą elastycznością będą w stanie w najwyższym stopniu chronić interes klienta.
Na przestrzeni tak wielu lat funkcjonowania opracowaliśmy nowoczesne i profesjonalne koncepcje skutecznej realizacji celów, jakie przyświecać mają stronie umowy – nie tylko co do głównego jej celu, ale i w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia kwestii ubocznych (zabezpieczenie zapłaty, kary umowne, terminy, etc). Konkretyzacja powyższego następuje zwłaszcza w prowadzonych przez nas setkach pertraktacji, gdzie przedmiotem są nieruchomości, przedsiębiorstwa, rozliczenia, roszczenia z gwarancji lub z ubezpieczenia, przedsięwzięcia join venture, fuzje, oraz umowy generowane dla przedsiębiorców związanych z handlem, produkcją, leasingiem, umowami sektora finansów lub operatorów specjalistycznych, których odbiorcami jest rynek hurtowy.

W zakresie cywilnych aspektów tworzenia umów, Kancelaria reprezentuje klienta zarówno na etapie wstępnym, podczas pertraktacji, przy zawiązywaniu stosunku zobowiązaniowego – a wreszcie (np. gdy zaistnieje impas między kontrahentami) w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym – przed wszystkimi instancjami Sądowymi: począwszy od wydziałów Sądów Rejonowych w całym kraju, na Izbach Sądu Najwyższego skończywszy. Wówczas profesjonalne wsparcie prawne wykonywane prze Kancelarię w wypadku zlecenia prowadzenia cywilnej sprawy sądowej ma charakter kompleksowy. Specjalistyczne rozwiązania prawne stosowane są począwszy od wniesienia pism inicjujących proces, poprzez złożenie kolejnych tzw. pism przygotowawczych, kończąc na sednie aktywności procesowej, jaką jest osobiste wsparcie klienta na Sali Sądowej przez adwokata posiadającego pełne uprawnienia do występowania przed Sądami w każdej instancji.