Kancelaria Adwokacka zajmuje się obsługą prawną Klientów indywidualnych, a także osób prawnych i podmiotów gospodarczych.

Pomoc prawna udzielana jest w szczególności poprzez:

  • Udzielanie porad prawnych,

  • Sporządzanie pism procesowych i pozwów,

  • Konsultacje prawne

  • Reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz organami administracji publicznej przygotowanie klienta do rozprawy w postępowaniu procesowym,

  • Sporządzanie wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych,

  • Prowadzeniem negocjacji i reprezentacją klientów na etapie przedsądowym

Pomoc prawna świadczona może być:

  • w Kancelarii,

  • w siedzibie Klienta,

  • w miejsce aktywności zawodowej Klienta,

  • bądź inne uprzednio ustalone miejsce najwłaściwsze ze względu na cel spotkania i predyspozycje Klienta