Jan Kokot

Adwokat

Adwokat, doktorant KUL

Jan Kokot, Adwokat, właściciel Kancelarii, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Specjalista z zakresu postępowania sądowego – zwłaszcza w zakresie sądowych postępowań cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych.  Adwokat Jan Kokot ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Poza zarządzaniem własną Kancelarią Adwokacką z jednostkami w Lublinie, Krakowie i na Pomorzu, pełni także funkcje Partnera Współwłaściciela w Kancelarii InterIuris zs w Warszawie.  Zdobycie tytułu adwokata poprzedzone zostało odbyciem aplikacji adwokackiej. Dodatkowo adwokat Jan Kokot w 2013 r. uzyskał tytułu magistra pedagogiki w specjalności psychopedagogika specjalna z logopedią Kontynuuje  studia stacjonarne doktoranckie na kierunku Prawo. Autor wielu publikacji, uczestnik konferencji naukowych, laureat Konkursu Krasomówczego dla połączonych Izb Adwokackich: Białostockiej, Siedleckiej oraz Lubelskiej.

Osiągnięcia

Autor publikacji, laureat izbowego konkursu krasomówczego Lubelskiej Izby Adwokackiej, zdobywca pierwszego miejsca na środowiskowym etapie Adwokackiego Konkursu Krasomówczego dla połączonych Izb Adwokackich: Białostockiej, Siedleckiej oraz Lubelskiej. Jako doktorant prowadzi zajęcia dla studentów stacjonarnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – w tym m.in. z zakresu prawa wykroczeń oraz postępowania administracyjnego. Nadto bierze udział w konferencjach naukowych, w tym m.in. Międzynarodowej Konferencji Konsumenckiej organizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, z wystąpieniem nt. wybranych aspektów procesowych powództwa ze stosunku sprzedaży konsumenckiej. Jako doktorant swe zainteresowania skupia wokół zagadnień z zakresu prawa oświatowego oraz prawa o szkolnictwie wyższym . Jako adwokat, prócz wykonywania praktyki ogólnej, pełni wielokrotnie funkcję pełnomocnika m.in. w sporach pomiędzy placówkami oświatowymi a organami administracji publicznej, mogąc w praktyce wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz prawa o szkolnictwie wyższym.

Publikacje

Adwokat Jan Kokot jako ekspert z prawa oświatowego jest współautorem komentarza do „Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej. Komentarz” publikowanego w serii Komentarze Becka.

Poniżej link do publikacji:

Kontakt

Tel: 48 517 953 793 – główny sekretariat – pytania wstępne, umawianie spotkań
Tel: 48 511 772 227 – bieżąca obsługa spraw Kancelarii
Tel: 48 517 953 793 – sekretariat Gabinetu
Tel: 48 573 133 363 – tel. dyżurny (w nagłych wypadkach)

Pozostali członkowie zespołu

Jan Kokot

Adwokat, właściciel Kancelarii

Specjalista z zakresu postępowania sądowego – zwłaszcza w zakresie sądowych postępowań cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych.

Kinga Grabiec

Prawnik Praktyk

Sądowe prawo cywilne, karne i rodzinne, a także prawo gospodarcze i administracyjne. Procedury rejestracyjne spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz wspieranie przedsiębiorców.

Marek Mandela

Prawnik Praktyk

Prawo sądowe - z naciskiem na prawo karne i karne wykonawcze. Rozprawy sądowe oraz opracowywania strategii przed procesowej.

Anna Sobolewska

Prawnik Praktyk

Główny zakres działania to sądowe prawo cywilne, karne, gospodarcze oraz karne-wykonawcze.

Kaja Seń

Prawnik Praktyk

Jej praktyka skupia się zwłaszcza w obszarach prawa cywilnego z naciskiem na zagadnienia prawa rodzinnego.

Magda Kuźma

Adeptka prawa

Współpracuje z Kancelarią zwłaszcza w zakresie projektowania pism procesowych, obsługi bieżącej spraw kancelarii.

Michał Rodak

Adept prawa oraz innych kierunków

Jego praktyka skupia się zwłaszcza w obszarach prawa cywilnego, administracyjnego.

Przemek Wilk

Adept prawa oraz prawa kanonicznego

Jego praktyka skupia się zwłaszcza w obszarach prawa karnego z naciskiem na zagadnienia prawa do obrony.