Mecenas Jan Kokot, prawnik, pedagog, adwokat, autor publikacji – kandyduje, bo doświadczenie i młodość mogą iść w parze.

Wykształcenie

Magister prawa, doktorant, magister pedagogiki w specjalności psychopedagogika specjalną z logopedią, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Praktyka

Poza zarządzaniem własną Kancelarią Adwokacką z jednostkami w Lublinie, Małopolsce i na Pomorzu, poświęca się publikowaniu, jest także współwłaścicielem Kancelarii adwokacko-radcowskiej z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie zdobywane na przestrzeni lat pozwala mecenasowi Janowi Kokotowi dbać o sprawy ważne dla Lublinian jak i całego regionu. Posiadając szeroką praktykę w relacjach z urzędami – wie jakie są potrzeby zainteresowanych zmianami mieszkańców Lublina.

Działalność naukowa

Jako doktorant: zajęcia dla studentów Wydziału Prawa KUL – zwłaszcza z zakresu prawa wykroczeń oraz postępowania administracyjnego, autor publikacji, prelegent.

Działalność zawodowa

Od wielu lat udziela wsparcia prawnego mieszkańcom Lublina – zarówno jako adwokat, jak i osoba związana z lubelskim środowiskiem nauki i kultury. Jest autorem publikacji naukowych, uczestniczy w konferencjach naukowych takich jak m.in., Międzynarodowa Konferencja Konsumencka. Jest laureatem Konkursu Krasomówczego.

Założenia

Swe zainteresowania skupia głównie wokół zagadnień z zakresu prawa oświatowego oraz prawa o szkolnictwie wyższym – wszakże Lublin jest Miastem Uniwersytetów, co stanowi szansę na rozwój, której nie można zmarnować. Posiadane doświadczenie w tym zakresie z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania Sejmiku Województwa, sprawniejszego dysponowania budżetem oraz poprawy jakości kształcenia na terenie Lublina.

Poza celami z zakresu oświaty, mec. Jan Kokot pośród swych priorytetów stawia także zabieganie o lepszą infrastrukturę komunikacyjną pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi i akademickimi, a miejscami pracy i nauki oraz strefami rekreacji i odpoczynku.

Według mec. Jana Kokota, w wyniku wyborów ma stać się oczywiste to, iż urząd jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla urzędu.

Ważna jest szybka i dynamiczna poprawa warunków dla lubelskich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców, ale także poprawa sytuacji współegzystujących z nimi seniorów – dlatego tak ważny jest aspekt komunikacji oraz otwartości placówek i urzędów.  Jako dodatkowy cel stawia sobie walkę o Lublin bez dyskryminującego faworyzowania (transparentność urzędów), o Lublin proobywatelski (wspieranie rozwoju, działania proekologiczne, Lublin bez smogu), o Lublin  otwarty na narzędzia XXI wieku (informatyzacja przestrzeni publicznej).

Jan Kokot – Mecenas Twoich spraw w Lubelskim Samorządzie.