OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH

Opracowane na przestrzeni lat praktyki, niezwykle wysublimowane rozwiązania prawne pozwalają na  efektywne przeprowadzanie w całości spraw osób fizycznych – zarówno cywilnych jak i karnych, a także innych kategorii.  

Zawsze mając na względzie zasadę stosowania wyłącznie profesjonalnych i dedykowanych specjalistycznych rozwiązań prawnych, prowadzimy z sukcesami sprawy o zapłatę, w związku z umową, o odszkodowanie, dział spadku, zachowek, podział majątku wspólnego, a także o rozwód (zwłaszcza gdy jest to rozwód wymagając zabezpieczania istotnych interesów klienta) – który to, gdy klient wyraża takie zapatrywanie (oraz przy spełnieniu konkretnych przesłanek)   prowadzimy wraz z profesjonalną obsługą postępowania kanonicznego, zmierzającego do stwierdzenia nieważności małżeństwa, w związku z czym część prawników Kancelarii jest adwokatami kościelnymi, z ukończonymi (poza studiami prawa świeckiego) pięcioletnimi studiami na kierunku Prawo Kanoniczne. Sprawy oscylujące wokół ustania małżeństwa, t.j. zwłaszcza spory odnoszące się do o podziału majątku wspólnego, rozstrzygnięcia o kwestiach, które dotychczas były przedmiotem wspólnych  decyzji małżonków – to sprawy z którymi nasza Kancelaria Adwokacka dzięki setkom procesów na przestrzeni lat zdobyła opinię podmiotu niezawodnie dostarczającego specjalistycznych rozwiązań prawnych zarówno w sądzie jak i na forum pozasądowym – co odnosi się także do naszego wsparcia procesowego w kontekście spadkobrania czy zniesienia współwłasności

Każdy klient traktowany jest przez nas wyjątkowo – przy czym stała obsługa osoby fizycznej ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy przychodzimy ze wsparciem prawnym  osobie fizycznej będącej przedsiębiorcą, inwestorem, twórcą, właścicielem, menadżerem, etc.

 

Obsługa osób fizycznych to także w pełni profesjonalne i kompleksowe wsparcie w sprawach karnych. Kancelaria chroni interes klienta w kontekście procesowych aspektów takich zagadnień jak: wina oskarżonego, kara, sposób wykonywania kary i środków karnych (w tym kwestie apelacji, zażaleń, wniosków o dozór elektroniczny, odroczenie kary pozbawienia wolności). Oczywiście także na etapie postępowania przygotowawczego kancelaria kontroluje prawidłowość stosowania środków w postaci aresztowania, dozoru, poręczenia etc.